Home Đào tạo Nhịp bước hành quân 2011 DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA NHỊP BƯỚC HÀNH QUÂN 2011
DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA NHỊP BƯỚC HÀNH QUÂN 2011

T.W ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH

TỔNG ĐỘI TNXP TRƯỜNG SƠN

DANH SÁCH 115 HỌC VIÊN THAM GIA NHỊP BƯỚC HÀNH QUÂN 2011

(Tính đến ngày 19/05/2011)

STT

Họ

Tên

Năm sinh

Khu vực

Nam

Nữ

1

Nguyễn Mạnh Hải

Sơn

1998

 

TP.HCM

2

Nguyễn Trần Phi

Long

1998

 

TP.HCM

3

Phạm Đức Thanh

Duy

1998

 

TP.HCM

4

Nguyễn Minh

Trường

1998

 

TP.HCM

5

Đặng Khánh

Toàn

1994

 

TP.HCM

6

Thái Trí

Lân

1998

 

TP.HCM

7

Nguyễn Thị Hà

Uyên

 

1998

TP.HCM

8

Lê Ngọc Bảo

Khuyên

 

1999

TP.HCM

9

Thái Hòa Quốc

Khánh

1999

 

TP.HCM

10

Nguyễn Đức

Tâm

1999

 

TP.HCM

11

Nguyễn Phước

Thịnh

1996

 

TP.HCM

12

Lê  Nguyên

Khang

1998

 

Bạc Liêu

13

Lê Bình Nguyên

Lộc

1998

 

Bạc Liêu

14

Vũ Đức

Quang

1999

 

TP.HCM

15

Dương

Đăng

1999

 

TP.HCM

16

Nguyễn Đình

Khang

1998

 

TP.HCM

17

Nguyễn Đức Bá

Đạt

1995

 

Khánh Hoà

18

Võ Nhật

Nguyên

1997

 

Khánh Hoà

19

Lê Quốc

Tiến

1995

 

Vũng Tàu

20

Vũ  Thành

Long

1995

 

Bình Dương

21

Trần Thị Tuyết

Ngân

 

1994

Vũng Tàu

22

Ngô Thị Ngọc

Tiên

 

1994

Vũng Tàu

23

Đỗ Thanh

Tòng

1998

 

TP.HCM

24

Huỳnh Hoàng

Thi

 

1995

Bình Dương

25

Tôn Thất Ngô

Tân

 

 

Khánh Hoà

26

Đào Tuấn

Anh

1997

 

Vũng Tàu

27

Nguyễn Tiến

Nam

1997

 

Vũng Tàu

28

Nguyễn Thị Hải

Yên

 

1994

Vũng Tàu

29

Tô Thái

An

1998

 

TP.HCM

30

Triệu Gia

Ân

1998

 

Vũng Tàu

31

Phạm Duyên

Ngọc

 

1995

Khánh Hoà

32

Trương Thuần Trung

Hiếu

 

 

Khánh Hoà

33

Ngô Tất

Hiếu

1999

 

Khánh Hoà

34

Tống Lê Bảo

Ngọc

 

1999

Khánh Hoà

35

Trần Hải

Yến

1999

Khánh Hoà

36

Đỗ Bảo

Hùng

1995

 

Khánh Hoà

37

Lê Trần Nhật

Sơn

1995

 

Khánh Hoà

38

Phan Chí

Thiện

1995

 

Khánh Hoà

39

Trà Quốc

Cường

1998

 

Khánh Hoà

40

Lê Văn Thành

Tiến

1995

 

Khánh Hoà

41

Đoàn Minh

An

1995

 

Khánh Hoà

42

Phạm Đình

Quân

1995

 

Khánh Hoà

43

Trần Nguyễn Thị Thanh

Thanh

 

1997

Khánh Hoà

44

Trần Đăng

Khoa

1995

 

Khánh Hoà

45

Nguyễn Văn Thành

1995

 

Khánh Hoà

46

Đặng Hoàng Bảo

Hân

 

1995

Khánh Hoà

47

Nguyễn Thị Thiện

Bình

 

1995

Khánh Hoà

48

Trần Ngọc Thảo

Hiền

 

1995

Khánh Hoà

49

Mai Đình

Duy

2000

 

TP.HCM

50

La Trần Minh

Ân

1995

 

Vũng Tàu

51

Nguyễn Vũ Hải

Quân

1998

 

TP.HCM

52

Trịnh Nhật

Hoàng

1997

 

TP.HCM

53

Nguyễn Trọng

Nam

1997

 

TP.HCM

54

Vũ Nguyễn Thành

Tâm

1999

 

Đồng Nai

55

Phan Tiến

Hưng

1997

 

TP.HCM

56

Hoàng Việt

Tùng

1995

 

Khánh Hoà

57

Dương Phước

Lộc

1998

 

TP.HCM

58

Vũ Mạnh

Cường

1998

 

TP.HCM

59

Huỳnh Nguyễn Huy

Hoàng

1998

 

TP.HCM

60

Trần Thị Quỳnh

Như

 

1996

TP.HCM

61

Bùi Bình

Minh

1999

 

TP.HCM

62

Nguyễn Ngọc Khánh

Vân

 

1997

Tây Ninh

63

Trịnh Gia

Huy

1998

 

TP.HCM

64

Nguyễn Hoàng Anh

Duy

1998

 

TP.HCM

65

Đặng Việt

Trung

1998

 

TP.HCM

66

Phùng Trần Quốc

Thái

1998

 

TP.HCM

67

Lưu Huy

Trung

1998

 

TP.HCM

68

Trần Hải

Đăng

1995

 

Đồng Tháp

69

Nguyễn Thị Diểm

Quỳnh

 

1999

Đồng Tháp

70

Mai Trương Quốc

Hưng

1997

 

TP.HCM

71

Nguyễn Huỳnh Mẫn

Tiệp

 

1999

TP.HCM

72

Trương Thanh

Hưng

1999

 

TP.HCM

73

Hoàng Quang

Huy

1999

 

TP.HCM

74

Nguyễn Xuân Hoàng

Long

2000

TP.HCM

75

Nguyễn Phương

Thảo

 

1994

TP.HCM

76

Phạm Nguyễn

Huy

1998

 

TP.HCM

77

Hoàng Thế

Anh

1998

 

TP.HCM

78

Nguyễn Hoàng

Quân

1999

 

TP.HCM

79

Nguyễn Thụy Phương

Quỳnh

 

1998

Vũng Tàu

80

Phạm Văn Đình

Đình

1995

 

An Giang

81

Lê Ngọc Minh

Anh

 

1997

TP.HCM

82

Nguyễn Võ Bảo

Trân

 

1997

TP.HCM

83

Nguyễn Tiến

Khoa

1995

 

An Giang

84

Nguyễn Ngọc

Quân

1995

 

TP.HCM

85

Võ Quốc

Đạt

1997

 

Gia Lai

86

Trần Khương

Duy

1999

 

TP.HCM

87

Lưu Nhật

Minh

1997

 

Gia Lai

88

Lê Quang

Phúc

1998

 

TP.HCM

89

Nguyễn Trung

Tín

1998

 

TP.HCM

90

Nguyễn Mạnh

Hải

1994

 

Khánh Hoà

91

Trần Tuấn

Anh

1995

 

Hải Phòng

92

Phan Trường

Lập

1997

 

TP.HCM

93

Nguyễn Bá

Đạt

1995

 

TP.HCM

94

Trần Vũ Quang

Lâm

1998

 

TP.HCM

95

Phạm Phương

Uyên

 

1999

TP.HCM

96

Nguyễn Anh

Kiệt

1995

 

TP.HCM

97

Nguyễn Hoàng

Trung

1994

 

TP.HCM

98

Lưu Huy

Trung

1998

 

TP.HCM

99

BÙI Ngọc Thủy

Tiên

 

1995

TP.HCM

100

Nguyễn Hữu

Vinh

1997

 

TP.HCM

101

Lê Công

Thịnh

1977

 

TP.HCM

102

Nghiêm Nhật

Huy

1997

 

TP.HCM

103

Phạm Thủy

Tiên

1994

 

Hà Nội

104

Hồ Khánh

Linh

 

1997

Hà Nội

105

Vũ Tú

Nam

1999

 

Hà Nội

106

Nguyễn Minh

Châu

1997

 

Hà Nội

107

Nguyễn Đình

Trung

1996

 

Hà Nội

108

Trần Lê Minh

1997

 

TP.HCM

109

Bùi Lê Trí

Thông

1994

 

TP.HCM

110

Nguyễn Lê Hưng

Thịnh

1995

 

TP.HCM

111

Nguyễn  Khoa

Đăng

1998

 

Lâm Đồng

112

Võ Nguyễn Phước

Lộc

1998

 

Vũng Tàu

113

Nguyễn Thanh Nhật

Quang

1996

 

TP.HCM

114

Nguyễn Thanh Nhật

Minh

1996

 

TP.HCM

115

Hoàng Hải

Anh

 

1994

Hà Nội

Ban chương trình Nhịp Bước Hành Quân
Soc
 

Video clips

You must have Flash Player installed in order to see this player.

My status

Hotline: 0913 91 52 53
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

            banner ngang  chamsocgiadinh