Home Tin tức Tin Trường Sơn Group Thông báo thay đổi tên đơn vị
Thông báo thay đổi tên đơn vị
Thứ sáu, 26 Tháng 7 2013 09:44

 

TW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG ĐỘI TNXP TRƯỜNG SƠN
-------***------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, Ngày  18  tháng  07 năm 2013
THÔNG BÁO
V/v thay đổi tên đơn vị
Kính gửi:  QUÝ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁC ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

 

      Căn cứ Quyết định số 44/ QĐ-TWĐTN, ngày 16/01/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn thành Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn.

      Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 01/07/2013;

      Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn xin thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, các đối tác và khách hàng một số thông tin thay đổi như sau:

      1/ Thay đổi tên  đơn vị với các thông tin chi tiết như sau:

Thongbaodoiten3

      2/ Kể từ  ngày 18/07/2013, Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã  thay đổi nêu trên. Các chứng từ, tài liệu, văn bản mang tên và đóng dấu Tổng đội TNXP Trường Sơn không có giá trị pháp lý kể từ  ngày 18/7/2013.

      Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn tiếp nhận và kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn trước đây.

      Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, các đối tác và khách hàng, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và liên hệ công tác.

 

 

CÔNG TY TNHH MTV
TỔNG ĐỘI TNXP  TRƯỜNG SƠN
Chủ tịch Công ty


LÊ NGỌC ẨN

 

 

 

Ý kiến của bạn


Security code
Làm mới


Tin tiếp theo:

 

Video clips

You must have Flash Player installed in order to see this player.

My status

Hotline: 0913 91 52 53
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

            banner ngang  chamsocgiadinh