Home Du học Học bổng ASIA số điện thoại cần biết khi đến Đài Loan
số điện thoại cần biết khi đến Đài Loan
Thứ năm, 10 Tháng 2 2011 15:01

 

1. Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc越南駐台北文化經濟辦事處勞工管理組,02-25060396

2. Cục huấn luyện nghề nghiệp Uỷ ban lao động勞委會職訓局,02-85902255,02-85902567

3. Văn phòng hôn nhân và lao động Việt Nam_Giải đáp thắc mắc về các vấn đề công việc, tiền lương 越南外勞及配偶辦公室,03-2170468

4. Hội Trợ giúp Lao Động Quốc Tế Đài Loan 台灣國際勞工協會(TIWA),02-25956858 

5. Hội phụ nữ Nam dương Đài Loan_Giải đáp thắc mắc làm Giấy CM台灣南洋姐妹會,07-6852818,02-25159943 

6. Hội phúc lợi xã hội EDEN伊甸基金會,02-25777663,06-2523414 

7. Đường dây nóng phục vụ lao động Việt Nam越南勞動服務專線,0800-017858 

8. Hội từ thiện phụ nữ婦女救援基金會,02-23569595,080239595 

9. Hội từ thiện Trại Trân Châu賽珍珠基金會,02-23698880 

10. Hiệp hội phục vụ xã hội Chí Thiện至善社會服務協會,02-23560118 

11. Hội từ thiện Thiện Mục善牧基金會,02-23815402 

12. Hội từ thiện Lệ Hinh勵馨基金會,02-23679595 

13. Cơ Long基隆安樂教會,0955-025326 

14. Đài Bắc關顧在臺外籍人士委員會,02-27721070 

15. Tân Trúc新竹外配關懷協會,0932-175934 

16. Đào Viên桃園外籍聯姻輔導協會,03-3074431 

17. Đào Viên桃園基督教台灣工業福音團契,03-4356146 

18. Đài Nam台南疼厝邊全人發展協會,06-3039538 

19. Gia Nghĩa嘉義扶緣服務協會,05-3747552 

20. Gia Nghĩa嘉義雙福基金會,05-2348836 

21. Vân Lâm雲林新移民關懷協會,0934-190039 

22. Bình Đông屏東大武山基金會,08-7387677 

23. Cao Hùng高雄生命樹國際教會,07-3683087,0920114873 

24. Cao Hùng高雄前鎮教會,07-821-2443 

25. Nghi Lan宜蘭壯圍教會,03-9381854,0910-059823 

26. Hiệp hội中華民國外籍配偶輔導協會,0986-815947

 

Video clips

You must have Flash Player installed in order to see this player.

My status

Hotline: 0913 91 52 53
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

            banner ngang  chamsocgiadinh